Renovatie: Bestrating te Eindhoven

Tuinpad bestraten te Eindhoven met gebakken dikformaat straatstenen.

  • Oude bestrating verwijderen
  • zandbed verbeteren en verdichten.
  • Gebakken straatstenen leggen in halfsteens verband
  • Als decoratie een halve cirkel in de bestrating leggen.
  • Bestrating aftrillen en invegen met brekerzand.